BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 12, 2011

Pakaian Bergambar Dalam Solat?-Versi Bahasa Bawean-


Assalamualaikum

Al Khawarizmi terpanggil sekali lagi apabila ada seorang sahabat bertanya tentang permasalahan dan di minta untuk berkongsi bersama..kawan Al Khawarizmi merupakan anak bawean dan kebetulan Al Khawarizmi juga keturunan Bawean..maka Al Khawarizmi mengambil langkah alternatif untuk menulis blog ini dengan bahasa Bawean..walaupun tidaklah semua perkataan Bawean yang Al Khawarizmi tahu,,sekurang kurangnya Al Khawarizmi berusaha untuk menggunakan Bahasa Bawean

Al Khawarizmi diajukan dengan satu soalan berkenaan “hukum memakai pakaian bersalib atau bergambar di dalam solat”

Al Khawarizmi merujuk
kitab Fathul Bari dalam bab

إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

Al Khawarizmi ingin menterjemahkan buku Bahasa Arab ini kepada Bahasa Bawean supaya mudah di fahami oleh segenap masyarakat terutamanya anak Bawean kerana Al Khawarizmi sangat cinta kepada anak Bawean walaupun agak janggal untuk Al Khawarizmi menterjemahkan kepada bahasa Bawean kerana Al Khawarizmi bukanlah ahli bahasa Bawean..

E delem Kitab Fathul Bari delem bab “olle atau endek mon bede oreng sempejeng pake kolampi se andik gamber salib atau bede gamber-gamber??sempejengnga rosak atau endek??dan apa se elereng delem keadaanna teyak”

Hadis Rasulullah S.A.W dare imam Malik bin Anas

عن انس بن مالك : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلي الله عليه وسلم : اميطي عنا قرامك هذا , فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي

Artena,,Dare Anas Bin Malik : Aisyah bede terai (tepes,,bede warna,,kalaben bede gamberna) senape  epake tok notopi e sampeng bengkona..Maka Nabi Muhammad S.A.W bersabda , palepas teraina teyak karna gember-gemberna ekadepak(terbayang)  e delem sempejeng..

KATERANGANNA HADIS

mon bede oreng sempejeng pake kolampi gamber salib aropa tolesan,,lokesan atau ukiran..beremma sempejengnga??rosak apa endek??

Imam Bukhari bede pendirian pakkun ka kaedahna dek terro ma masteaken masalah se pakkun delem perselisihan..se nape masalah teyak masok ka masalah se eperselisihkan ulama’..

Perselisihanna,,apakah larangan se emaksod aken rosakna atau apa se elarang atau tidak??
maka jumhur ulama’ sapakat mon larangan teyak bede kaetanna ka makna kalakoanna se delem sempejeng,,maka konsekuensina akan rosak kalakoanna se delem sempejeng..

secara lahiriyah,,maksod hadis teyak dek mencakop arte sakappina bab edelem judul teyak kacoale perenungan kalaben pamekeran se delem..se nape meske teraina bede gamberna,,Nabi Muhammad dek pake,,tadek salebna,,serta tadek larangan se teges delem sempejeng..masalah teyak olle ejeweb dengan

1. Mon tirai peyi dek olle,,paste pakaina keyan dek olle

2. Hokom pakaian saleb sama artina hokom pakain se bede gamber..karena terkadang kadue-duena e sembah sebagai tandinganna Pangeran(Allah)

3. Parentah tok menghilangkanna mencakup larangan dek olle memakaina


Bule(ngocakna Ibnu Hajar) melihat maksod ocapanna Imam Bukhari,,”Bersaleb” adalah isyarat bagi lafazna se esebbut sa bahagianna jalur periwayatan hadis teyak se nape kebiasaanna se elakone..Riwayat se epamaksod aken telah esebbut  delem kitab (Al Libas)pakaian,,melaui jalur Imran dare Aisyah..sebagaimana ocapanna,,


لم يكن رسول الله (ص) يترك في بيته شيئا في تصليب الا نقضه


Rasulullah dek pernah membiarkan saleb e bengkona kacoale e pahancor

Delem Riwayat Al Ismaili
سترا او ثوبا
terai atau kaen


تعرض
(depak) maksodna terbayang-bayang..Hadis teyak mengarte aken sempejeng dek rosak karena hal demikian..karena kanjeng Nabi dek pa ambu sempejengnga dan dek ma olang sempejengnga..

akhir kata,,semoga perik manfaat ka anak pebiyen khososna..bule nyo ona pangaporana mon dek pender ngocak pebiyen..

p/s : ketab aslena olle erujuk ka ketab bahasa Arab namana Fathul Bari seekarang Imam Ibnu Hajar As qolani delem bab sempejeng


DISEDIAKN DAN DITERJEMAHKAN OLEH
AKIL MUSYADDAD BIN HILMAN
MAHASISWA UNIVERSITI ISLAM MADINAH,,ARAB SAUDI0 comments: